Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili

Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili, inte heller sex utanför äktenskap och inte sex med samma kön.

0.1 Detta må kännas ’konstigt’ för det (post-)moderna människan, men bara för att många i ett samhälle accepterar vissa sociala fenomen, betyder inte att de blir sanna eller leder till allsidig framgång. Men sanningen finns, båda den relativa sanningen och den absoluta, det kan man gilla eller inte.

0.2 Människorna har fått gudomlig vägledning genom tiderna (Profeterna: Adam…Moses, Jesus, Muhammad – frid vare med dem alla), och det är få människor som godtar vägledningen. Den är till för att skjila mellan rätt och fel, förnuftet räcker inte långt – våra begär, vår kärlek till oss själva (egotism) fördunklar våra hjärtan.

0.3 Individualismen suggererar att vi vet bättre än alla andra och leder oss att förkasta mänsklighetens tidslösa andliga arv.

0.4 Men Allah (Gud) har förvisso nedsänt en klar vägledning för alla människor och alla tider – de som inte följer denna vägledning får skylla sig själva.

Ang. Ayeshas ålder: 

1.0 Även om Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gifte sig med en 6 – 9åring flicka betyder det inte att vi ska göra det idag, därför att:

1.1 Muslimer som alla andra ska respektera landets lagar, landet i vilket de lever, så länge dem inte hindras i sin gudsdyrkan.

1.2 Islam har oföränderliga fundament (t ex tidebön, allmosan) och även sådana regler som anpassas efter tiden, kulturen och geografin. Ett exempel: Jämnför moskéer i Asien, Arabien, Afrika eller Europa: arkitekturen anpassas.

1.3 I den förmoderna tiden (dvs före den franska revolutionen 1789) gifte man bort flickorna när de fick sin mens. De blev då alltså unga kvinnor. Idag gifter sig många kvinnornär de är 35 – 45 år, andra tider, andra liv.

Exempel: 

Sveriges första kvinnliga drottning var drottning Margareta Valdemarsdotter (1353-1412) som förlovades med Håkan Magnusson vid 5 års ålder och gifte sig med honom när hon var 10 år. Och prinsessan Ingeborg var 10 då hon gifte sig med den danska barnkungen Erik Menved 1296. osv ( https://motargument.se/2018/12/09/myt-var-muhammed-pedofil/ ) 

2.0 Pedofilianklagelserna

2.1 Pedofilianklagelserna mot vår Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) började först rund 1900. Varför inte alla århundraden tidigare, när man från Väst ändå kritiserasde vår älskade Profet? Tänk efter!

3.0 Laglydlighet

3.1 Det ska nämnas angående respekt för landets lagar, så gäller det svenskar som invandrare, oavsett hur länge de har varit här. Äckligheter, förtal, korruption och kriminalitet ska straffas – redan i detta liv! (The New Crime-Terror Nexus)

4.0 Slutsats

4.1 Somliga bland våra medborgare tror sig kunna hitta en utväg ur sina bekymmer och sin oro här i livet med att skylla alla sina/ samhällets problem på invandrarna/ muslimer. Men så enkelt är det inte, det är tom orättvist och helt fel. Många tyskar på 1930talet kände likadan – det leder ingenstans. Men all politik ska vara blott ett medel för att stärka det allmänna bästa! Hjälp till!

4.2 Islamhatet kommer splittra samhället än mer, det utnyttjas av de arroganta och giriga makterna för att (så småningom) slå ned på andra grupper och samhällsklasser. Nyliberalism är högerpolitikernas flagga. Men det här är bara början, fascister av olika brun-kulörer vädrar morgonluft.

Men medan Muslimerna är skyddad av sin tro och sin Herre (Gud), kommer de som brinner i sin hat få fler problem, inte minst den Dagen som Räkningen görs (Domedagen), som nalkas, oavsett om man troende eller vantrogen!

4.3 Alla i samhället ( t ex Sverige) har ett samhällsansvar, att söka efter lösningar utan att se ned på / hata sin nästa, istället att samtala med och hjälpa varann. När har du senast haft ett djupare samtal med en Muslim?

4.4 Det är på tiden att sopa framför den egen dörren: hur kan du förbättra din omgivning idag? Hur kan du värna för det allmänna bästa? Tänk efter! Tänk positivt!

 .-.

The Glorious Qur’an

The Qur’an is not like any other book.
Context is essential, but not easily at hand.
Arabic, grammer, and logic are needed.

No other knowledge can be matched with the Qur’an.
The Qur’an is a book of light and divine guidance. 

It is a sacred book of inner meaning and outer form.
The Qur’an is a sealed book with 7 levels of understanding,
inaccessible to those who disbelieve in God and the Last Day.

The Qur’an is a revelation from God (may His Majesty be exalted!)
directed to all mankind of all ages and places.

The Qur’an confirms and updates the earlier revelations,
validating the plurality of prophets under the One God.

 

See: The Glorious Qur’an bit.ly/_uncrq

Example of Israel’s Propaganda & Diversion Operations (HASBARA)

Israel’s Online Shadow Operations, by Alison Weir

Numerous well funded, organized projects by and for Israel work to flood social media with pro-Israel propaganda, while blocking facts Israel dislikes. The projects utilize Israeli soldiers, students, American teens and others, and range from infiltrating Wikipedia to influencing YouTube. Some operate out of Jewish Community Centers in the U.S.

”Facebook, YouTube, Twitter and others are private companies. In the end, they have the power to censor information, and they periodically do so. For a few days, we felt acutely what that was like. If Facebook had joined the ban, as has happened with others, we would have been even more cut off from what is essentially today’s “public square.”

The Internet and social media give us far more access to information and tools for communication and activism than ever before, but they, too, can be controlled—and they are.

It is up to us, as always, to overcome.” LINK

Israeli-students-paid-to-promote-Israel-on-social-media698.jpg

The arrogant occupier speaking:

flood-the-Internet-with-pro-Israel-propaganda698.jpg

There is no such thing or organ as ’the Jewish brain’, only the brain that has been washed with the paranoic fear of a new Holocaust on the Jews looming from everywhere.
It is tragically a mind which has diverted from the original teachings of Judaism. Now we have Holocaustism, Zionism and chicken soupism.

No thought of what the Occupier Entity of Israel does to the original* inhabitants of the area: Palestine.
*original: meaning if 2000+ years do count.

.-.

Video: Today They Took My Son

FACT: Israel is the only country that processes children through a MILITARY detention system. Independent 7 min film based on UNICEF report exposes painful human rights violations experienced by around 10,000 Palestinian children since 2000. Watch here:

Today-They-Took-My-Son-StoneGC.jpg

“This is a brilliant film and demands to be seen. The story it tells is irrefutable, entirely justified – the evidence is there for all who are not blinded by prejudice. Television companies should be fighting each other to show this. If you care about nothing else, care about Palestinian children. You don’t know what’s going on?  Then watch this film and I dare you to turn your back. ”

Ken Loach
Multi-Award Winning Film Director