Zionisterna vill inte ha fred!

(1)

“Knappt tio månader innan bombplanen släppte sin eld över Gaza, den 29 februari år 2008, sa Israels vice försvarsminister Matan Vilnai:

“När Qassam-beskjutningen tilltar och raketerna når allt längre kommer de” – (dvs.) palestinierna i Gaza – “att nedbringa en större shoah över sig, för vi kommer att använda all vår makt för att försvara oss.” Shoah är det hebreiska ordet för förintelsen.”

Artikeln av Anders Malm: “Låt oss tala klarspråk: det här är inte ett krig mot Hamas. Det här är ett krig mot ett folk.”

http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/04/vi-bor-stodja-hamas-i- kampen-mot-israels-folkmordspolitik

(2)

btr. Torsten Kälvemarks artikel “Aldrig mer!” http://www.aftonbladet.se/kultur/article4108826.ab

(2a) citat

“Varför, frågar Barenboim vidare i sin artikel, tror Israels regering att den har rätt att hålla alla palestinier ansvariga för de våldshandlingar som Hamas begår? Finns det någon logik bakom den hårda vedergällningen? Om målet är att förstöra Hamas så är den viktigaste frågan att ställa om detta över huvud taget är möjligt: ”Om inte så är hela denna aktion inte bara grym, barbarisk och avskyvärd. Den är vansinnig.””

vårt svar: btr. “tror Israels regering att den har rätt…” se nedan (3)

vårt svar: btr. “Finns det någon logik bakom den hårda vedergällningen?” se nedan (3)

(2b)

citat Bokens (Avraham Burg: The Holocaust is over. We must rise from its ashes) huvudtes är att den judiska gemenskapen över hela världen måste sluta leva i skuggan av Förintelsen.

vårt svar: Zionisterna lever inte “i skuggan av förintelsen”, men dem ANVÄNDER förintelsen för sina arroganta makt- och förstörelsepolitik.

(3) Vi håller inte med Torsten Kälvemarks tes i hans artikel “Aldrig mer!”:

“Israel” handlar inte vansinnig från deras perspektiv! (inte från deras perspektiv, deras styrande elit har inget hjärta.)

Från deras perspektiv är det rationellt att bomba sönder & samman Gaza, och de tar Hamas raketförsvar som en välkommen ANLEDNING & URSÄKT:

FÖR ATT DE VILL FÖRINTA GAZA OCH DESS INVÅNARE

och bygga sommarhus och fruktplantager och vad som helst annat där, så dem sedan kan skeppa sina SHARON-frukter till Sverige & Europa.

Sverige & Europas politiker och andra slutar sedan förmånliga avtal med terroriststaten, så vi måste kräva av dem att säga upp alla militär- och samarbetsavtal.

Omar K N
FÖRENINGEN FÖR ISLAMISKA STUDIER

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s