Eu och Israel vill sluta hemlig säkerhetspakt!

Per Gahrton: Farligare än NATO-medlemsskap

Under största möjliga tystnad håller EU på att bygga upp en säkerhetspakt med Israel. Vid EU:s utrikesministermöte för en tid sedan antogs ett program “för stärkande av den politiska dialogen med Israel” som till stora delar handlar om att släppa in Israel i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Några exempel
1. Det ska hållas toppmöten mellan ordförandena i EU:s institutioner och Israels president och premiärminister.

2. Israel ska få tillträde till EUs säkerhetskommitte (PSC).

3. Israeliska experter ska inbjudas till EU-arbetsgrupper som ägnar sig åt fredsprocessen i Mellanöstern, mänskliga rättigheter, kamp mot terrorism och organiserad brottslighet, EU:s utrikes- och försvarspolitik, Millenniummålen och vapenkontroll.

4. Israel ska konsulteras inför EU:s agerande i Mellanöstern.

5. Israel skall inbjudas att medverka i vissa av EU:s utlandsoperationer.

Vad betyder detta?

1. I ett läge då kraven ställs på sanktioner mot Israel på grund av dess påvisade folkrättsbrott, till exempel Haagdomstolens fällande dom mot separationsmuren, den allmänt erkända tortyren vid förhör, de så kallade extrajudiciella avrättningarna av palestinska ledare, etablerande av olagliga judiska kolonier på palestinsk mark, kollektivbestraffningen mot 1,5 miljoner Gazabor, väljer EU att belöna Israel!

2. EU sluter i praktiken en säkerhetspakt med Israel. Omvärlden kommer att betrakta Israel som en säkerhetsallierad till EU. Alla drömmar om EU eller EU-stater som medlare kan lämnas därhän.

3. Som EU-stat hamnar Sverige alltså nu i en säkerhetspakt med ena sidan i en konflikt som kan ta sig de mest oväntade former. Vad händer när den israeliska säkerhetstjänsten upptäcker att Sverige är en stark bas för solidaritet med Palestina? Och vad sker om Jihad och al-Qaida får för sig att Sveriges intima vapensamarbete med Israel nu kommer att utvecklas ytterligare?

För en tid sedan undertecknade jag ett upprop mot svenskt NATO-medlemskap. Inte kunde jag ana att Carl Bildt just då var i färd med att sy in oss i en säkerhetspakt som är betydligt farligare än NATO, både för neutraliteten och freden.
Per Gahrton

Här vill man göra officiellt det man kanske har gjort inofficiellt i åratal!! Allt i sann ” europeisk” och ” demokratisk” anda!! Man älskar den enda ” demokrati” i mellanöstern som i själva verket är RENA skam för demokrati och  mardrömmen för hela den freds- och demokrati älskande mänsligheten !!!! Samtidigt har man förkastat ett helt folks demokratiskt valda (enligt EUs valövervakare helt godkänd val) ledare dvs.HAMAS och stämplat dem som terrorist och därmed sagt åt det heroiska palestinska folket på ett mycket maktfullkomligt och arrogant sätt att välja de ledare ISRAEL godkänner. Då det inte fungerade använde man “divide and rule” och hittade Quislingen Mehmood Abbas , och när det misslyckades har nu ITF( istället för IDF= Israeli Defence forces ) Israels Terrorist Forces  släppts lös på hela det civila samhället, vars brott mot mänskligheten vi ser och hör och som slår nya rekord. Se ITFs användandet av mänskliga sköldar. http://fr.youtube.com/watch?v=YiO0GYsyR4A&NR
http://fr.youtube.com/watch?v=YiO0GYsyR4A&NR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s