Om krigsförbrytelser i Gaza-attacken 2008/9

Klaus Sandgren, prof. i rättsvetenskap & ledamot i den internationella juristkommisionen

“Om man i detta fall inte ens gör en undersökning, då undergräver man respekten för internationell rätt. Om det är så många entydiga vittnesmål som pekar på att grova överträdelser kan ha ägt rum, så är det mycket egendomligt om man inte i varje fall undersöker detta. Och man kan fråga sig vilka signaler det sänder inför framtiden om man inte ens undersöker dessa grava anklagelserna. Men som det ser ut – det finns ju ett starkt motstånd i flera länder inom EU som inte vill ha en undersökning [bland annat Tyskland, Italien, Rumänien; OKN]. Och sedan är det viktigt hur Israel själv ställer sig, för om man ska ha en riktig  undersökning, då krävs det någon form av medverkan av Israel, men i dagsläge är det svårt att se att Israel verkligen medverkar i en sådan undersökning.”

P1, Studio 1, 2009-01-26

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s