Om Islams ideologisering

När man studerar grupper som dem två extremradikala egyptiska Jama`t al-Muslimin (Takfir Wal-Hijrah) och Al-Jihad, visar det sig vilken inverkan Islams ideologisering genom sådana som S Qutb och Maududi har haft i att aktivera många muslimer politiskt. Här blev ideologin (istället för tron – iman och att söka Allahs välbehag i alla moment) den drivande, motiverande kraften till handling som syftar på att uppfylla utopian (istället för att förbereda sig på det tillkommande livet – akhira) och den legitimerar att bruka våld som ett medel till att nå detta mål.

Dessa gruppers religiösa metodik går inte ut på att återvända i all enkelhet till de tidiga muslimernas ursprung. Faktiskt är det på långa vägar en revolutionär lära som är klädd i ett islamiskt formspråk.

[Ett pågående projekt – all input välkommen!]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s