De superrika ökar inkomsterna & minskar sin skatt

“De 400 rikaste amerikanerna [c: hur det är i Västeuropa, Kina,] har sett sina årsinkomster skjuta i höjden under de senaste två decennierna samtidigt som deras skattesatser har minskat dramatiskt, enligt nyligen publicerade uppgifter från Internal Revenue Service. Mellan 1992 to 2007, har årsinkomster för denna lilla klub av superrika ökat 7faldigt till otroliga $345 millioner i genomsnitt, medan deras effektiva skattesats minskade med mer än en tredjedel sedan 1995, när det var en top av 30%.” (dailyfinance.com)
Dem kommer att tillfrågas vad dem gjorde med sina rikedomar.

http://korta.nu/c35c


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s