Muslimerna i Sverige fördömer terrordådet i Stockholm 2010

.
Det är klart att muslimerna i Sverige fördömer helt och hållet ett sådant galet dåd som skedde en lördag i december 2010.

“Det ger en fullständigt felaktig bild av vad islam handlar om. Islam är en civiliserad religion, de här sakerna får det att framstå som om muslimer är barbariska och grymma. Men de här personerna gör saker som uttryckligen förbjuds i vår religion.” Imam A H Kielan i DN

Men det är ett uttryck av blind hat, p g av det som förövaren upplevde som förorätter mot muslimer i olika länder. I hotbrevet skrev han bland annat:

“Jag kunde inte sitta och titta på när allt orättvisa sker mot islam
och profeten Muhammed (på arabiska) fred vare över honom,
(på svenska) när grisen Vilks gjorde vad han gjorde.”

Problemet är att han vill inte känna till hur själva profeten Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) agerade i tider av orättvisa och fitna. För detta finns ingen ursäkt, hon borde ha vetat bättre. Islam ……….
Okunskap är muslimernas värsta fiende, värre än vilken annan fiende – förutom Shaytan.

Åt andra sidan anser sig dessa extremister att bara dem är riktiga muslimer,
att vi andra inte är det och att vi begår kufr, för vi lyder lagar som inte är Sharia lagar.
Detta tänkesätt är helt fel. Vi muslimer har ett (implicit) kontrakt med våra gästländer att leva efter gästlandets lagar,
så länge de inte går emot Islams fundament.

Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s