Islam & vänstern

Som bidrag till diskussionen om vänstern och Islam.

Det har sagts att vänstern skulle hellre fokusera på klassperspektivet som en ”äkta” vänsterpolitik och inte bry sig (så mycket) om religion, dvs. Islam.

Men här måste det poängteras att klassperspektivet själv inte är tillräkligt att adekvat beskriva den mänskliga situationen. En felbedömning som vi borde ha lärt oss från vår historia dem senaste 100 åren.
Människan är förvissa mera än en social varelse och har långt vidare behov än enbart de materiella. Den verkliga intellektualiten består i människans förmåga (i idealfallet) att uppfatta det eviga, gudomliga ljuset. Motsatsen är att begränsa människans existens på enbart positivistiska parametrar, det som är mätbart, och kan förnimmas genom sinnerna.

De som har svårt att anamma en sådant holistiskt perspektiv, kan i alla fall observera hur ”vänstern” historiskt växte fram ur religionens (kristendomens) värld, ur kampen mot orättvisor och fattigdomen i samhället, mot dem rikas girighet.

När man sedan undersöker de autentiska religionernas läror (inte minst Islam) upptäcker man, hur viktig det anses där att föra just kampen om rättvisan, mot fattigdomen, för människans värdighet och självbestämmande. Islam kom (bland annat) för att reformera ett illa fungerande, orättvis, dysfunktionellt samhälle. Så det finns många funktioner inom Islam som griper in i samhället för att reforma – förbättra – det. Tex fattigdomsskatten – zakah, som är en av Islams fem pelare, dvs. fundamentalt.

Ett solidariskt handlande är mycket viktigt för Islams lära och utövning, det är i högsta grad ett praktiskt förhållningssätt mot medmänniskorna. Men Islam strävar varken efter att eliminera skillnaderna bland människorna, ej heller förespeglar den oss att människorna är “lika”, men den ger oss verktyg att sträva efter att förbättra läget för alla eftersatta och diskriminerade grupper i samhället. Lika är människorna inför Gud.

Hjärtat är på vänstra sida, girighet och rofferi, snikenhet och utplundring är förbjudna! Målet är ett harmoniskt samhälle, ideal som ”vänstern” ärvde från de stora världsreligionerna (och inte minst framgång i nästa livet).

Skiljnader mellan rik och fattig, mellan man och kvinna, mellan ung och gammal, kommer alltid att finnas och måste alltid finnas, men man strävar efter att minska dessa skiljnader och att dynamiskt förändra dem så dem kan bli en positiv kraft. Detta är från Guds visdom, som ensam leder till framgång.

Idag är det inte längre arbetarklassen som är det mest eftersatta klassen i samhället, men det är invandrare och ungdomar utan arbete.
(SD är inte orsak men symptom för den ökande individualismen, hänsynslösheten och kortsiktigheten i samhället, man ser bara så långt som näsan räcker. Men man vill ta vara på alla världens ressurser, utan ansvar och förpliktelser. De högerkrafterna i samhället använder SD osv. föra att trycka ned förorternas rättmätiga krav på lika rättigheter för alla medborgare.)

A. Malm har rätt när han förklarar att islamofobin leder till en ökad ojämnlikhet i samhället. Den strukturella rasismen är som bekant iklädd i islamofobiska uttryck. Det är tydligt att borgarklassen har tagit initiativet dem senaste åren och konsekvensen blir att man trycker ned på arbetarklassen inkl. invandrare. Invandrare används som ett lumpenproletariat för att kunna trycka ned på lönenivån. Strategin är att splittra befolkningen, där används SD för att skrämma människorna, i stället för att omfamna de positiva krafter i alla samhällsgrupper & klasser. Vi behöver ett harmoniskt, mänskligt samhälle i Sverige.

Islam är dynamisk, realistisk, omfattar alla mänskliga nivåer, den bekräftar det goda som fanns tidigare och den förfinar det för framtiden.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s