Världsrekordhållaren i brott mot folkrätten

“Världsrekordhållaren i brott mot FN-beslut, folkrätt och internationella spelregler, Israel, som ockuperat Gaza, Västbanken, Östra Jerusalem och Golanbergen längre tid än Qadhafi haft makten i Libyen och under det tiden i otaliga krig och attacker, i luften, från havet, på marken mördat tiotusentals civilpersoner och begått betydligt fler brott än någon av de arabiska och afrikanska diktatorer som nu håller på att rensas bort. Att detta inte är lösa påståenden utan kalla fakta kan var och en själv kontrollera genom att gå till den flod av rapporter som ständigt strömmar ut från FN-organ, konsulaten i Jerusalem, israeliska människorättsorganisationer, typ Btselem och Gush Shalom, Amnesty, Human Rights International och många andra, t o m CIA. Alla säger detsamma: “

“Israel borde stå först på listan om internationella ingripanden verkligen ska utgöra inslag i en rättslig världsordning och inte bara skrumpna till taktiska utspel i en rutten västordning. Var fanns världsordningen när Israel 2009 bombade Gaza sönder och samman och mördade hundratals barn? Eller när Israel 2006 massakrerade byar och städer i Libanon? Hur har världen reagerat när den ene palestinske ledarfiguren efter den andre mördats genom s k ‘riktade utomrättsliga avrättningar’?”

Per Gahrton talar ut: Efter Qadhafi – Netanyahu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s