Kriget om det svarta guldet

Alla tänkande människor vet vad dem nykoloniala krigen handlar om: resurser, dvs olja, ädelmetaller, och att öppna marknader för det internationella finanskapitalet.

Nu kom det ut en bok i frågan om vad som log bakom det USA-ledda kriget mot Irak.

Om Greg Muttitt: Fuel on the Fire – Oil and Politics in Occupied Iraq

“Efter fem års envig fick (Greg Muttitt) till slut ut dokument som visar att USA och Storbritanniens ledande politiker smörjde planer med sina länders stora oljebolag i upptakten till kriget.”

“Aktieägare och statliga företag i länder som Storbritannien, Ryssland och Kina fattar nu beslut som avgör Iraks ekonomiska överlevnad. Beslut som fortsätter underhålla Iraks extremt korrupta styre, som göder politiker och glömmer befolkningen.”

“USA övergår i en övervakande roll, en försäkringspremie med Muttitts ord. De ersätts av oljebolagen och deras privata arméer med beväpnade säkerhetsvakter. Den militära ockupationen har nått sin fullbordan i en ekonomisk. Och lag 150, som förbjuder facklig organisering inom oljesektorn och annan offentlig verksamhet – instiftad 1987 av Saddam Hussein, förlängd av USA – är fortfarande behändig för att förfölja, fängsla och tvångsförflytta fackliga aktivister.”

Christopher Holmbäck i AF 2011-05-24


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s