Om att homosexuellt beteende är skadligt

Vi tror att homosexuellt beteende är skadligt för individen (dvs. för den som utför det) och för samhället, det får aldrig bli bekräftat. Från början och genom definitionen är det onaturligt och det är relaterat till negativa fysiska och fysiologiska hälsoeffekter.

Å ena sidan kan det finnas många olika orsaker till att någon bli homosexuellt attraherat, men å andra sidan finns inga övertygande bevis för att en homosexuell identitet är något genetiskt rotat eller medfödd.

Vi motsätter oss de rigurösa ansträngningarna av homosex aktivister som kräver att homosexualitet ska bli accepterat som jämlik heterosexualitet i lagstiftningen, i media och i skolan.

Dessa försök att sammanföra två män eller två kvinnor i en så kallad äktenskap innebär en grundläggande nydefinition och förfalskning av institutionen äktenskap och vi stödjer lagtillägg som förhindrar en sådan redefinition i samhället.

Man måste hjälpa de som kämpar med att bli oavsiktlig homosexuellt attraherad och varje ansträngning ska göras att hjälpa dessa personer att övervinna dessa begär. Så som många har redan kunnat göra.

Från Family Research Counsil

Där finns en lång lista av välskrivna texter, till exempel:

New Study On Homosexual Parents Tops All Previous Research

”In a historic study of children raised by homosexual parents, sociologist Mark Regnerus* of the University of Texas at Austin has overturned the conventional academic wisdom that such children suffer no disadvantages when compared to children raised by their married mother and father. Just published in the journal Social Science Research,[1] the most careful, rigorous, and methodologically sound study ever conducted on this issue found numerous and significant differences between these groups–with the outcomes for children of homosexuals rated “suboptimal” (Regnerus’ word) in almost every category.”

*A quote from Mark Regnerus’ research article:

”But (this study) also clearly reveals that children appear most apt to succeed well as adults—on multiple counts and across a variety of domains—when they spend their entire childhood with their married mother and father, and especially when the parents remain married to the present day.”
How different are the adult children of parents who have same-sex relationships?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s