Om de mänskliga rättigheterna

för alla människor inklusive Muslimer

1.) Människorna ska dyrka Gud

Allah (swt) säger:

2_21b
{ Människor ! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er –
så att ni blir gudfruktiga (rättvisa).} Sura 2–21

Det är vår rätt och vår plikt som männsikor.

Enligt en hadith Hasan sa profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

h-Allah-created-you
“Allah skapade er och försörjer er, därför dyrka Honom allena och sätt ingenting vid Hans sida.”

Imam Ahmad från Al-Hárith Al-Ash’ari (Ahmad 4:130)

Det är den fullkomliga personen, profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) som kom för att lära oss hur det är att vara mänsklig i sin bästa betydelse.

2.) Allahs rätt över människorna

För det första och viktigast:

Allahs rätt över människorna, sedan har människorna rättigheter hos sin Herre.

Profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) sa:

h-Allahs-rights-over-slaves
”Allahs rätt över Sina tjänare (`ibád), är att de ska dyrka endast Honom och inte associera något med Honom, medan tjänarnas rätt över Allah är att Han inte ska straffa de (på Domedagen) om dem inte sätter något till sidan av Honom (shirk).”
Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed & Ibn Majah

 

3.) Mänskliga rättigheterna för en medborgare, Muslim eller icke-Muslim:

Det är inte så att uppfattningen om de mänskliga rättigheterna kommer från ingenstans. De kommer från en lång erfarenhet av människor i Europa som har upplevt förtryck i århundraden, inte minst förtryck i religionens namn. Dessutom är de mänskliga rättigheterna universella, dvs. de gäller i alla tider i alla länder, även om de kan skilja sig i detalj.

 • En mänsklig rättighet i Europa är till exempel rätten att utöva sin religion, just nu mycket aktuell.

Andra exempel om man blir anklagad av någon för ett brott, eller arresterad av polisen, inlåst i en cell, då är det rätt bra att man får/ kan:

 • anses som oskyldig så länge inte motsatsen är bevisat och man inte är dömd
 • veta vad man är anklagad för
 • hur länge man får sitta där
 • tillgång till en försvarare som kan försvara en
 • en rättvis rättegång där bevisen läggs upp på bordet
 • själv yttra sig om man vill (jmfr. Egypten… )
 • frisläppt om oskyldig
 • eventuell ersättning för inkomstbortfall om oskyldig
 • rentvå sitt namn från falska anklagelser
 • blir dömd rättvis oavsett om man är rik eller fattig, vilken ras / religion man än har.
 • lämplig straff om man är skyldig, dvs. inga vansinnesöverdrifter (Egypten…)
 • utöva vissa rättigheter när man är inlåst (familjekontakt, frisk luft)
 • aktivera sig med något inom fängelset
 • kropp och människans värdighet som får inte antastas (dvs. ingen tortyr!)

Andra exempel på mänskliga rättigheterna,

att kunna:

 • bevara sin personliga integritet, så att ingen statsmakt får avlyssna eller spionera på oss
 • utöva sin religion i hus av dyrkan (tempel, kyrkor, moskéer etc.)
 • visa sitt ogillande för en regeringens handlingar genom att demonstrera [även om det finns olika uppfattningar om dess värde]. Det betyder i alla fall att man med sin grupp kan demonstrera (underförstått utan våld), att man kan sitta på gatan för att demonstrera utan att grävmaskiner kör över en! (jmfr. Egypten… Israel)

Andra exempel:

 • rätt på utbildning, kvinnor som män
 • rätt på skukvård
 • rätt att yttra sig om regeringen, samhället etc. utan att bli inlåst för det, eller tom. dödat!
  (se nedan kap. 6.)

En del av dessa viktiga finns delvis lagstadgad i olika Sharia författningar, Allah vet bäst.

I de fall där dessa punkter inte finns med i ett lands lagsystem är det på tiden att det sker, att de mänskliga rättigheterna tas med, och det är Muslimernas uppgift att så sker. Eller ska vi lämna saken åt icke-Muslimer, för att bestämma hur dessa regler ska utformas? Sedan ska de efterlevas av statsmakterna, då behövs det kontrollinstanser!

 

4.) De troende ska hålla sig till sanningen

Troende! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och var med de sannfärdiga!

9_119

Sura 9–119

 

5.) Den specifiska rätten att tala mot sina ledare

Vad artikeln[1] handlar om är inte minst att:

Hur ska de muslimska lärda agera när deras ledare begår brott mot människorna i ett land?

Ska de vara tysta som typ-model Imam Hasan (ra) var, eller i vår tid de indonesiska ‘ulema under president Suharto, eller de Syriska ‘ulema under president Bashar al-Assad.

Eller ska de tala ut om de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av staten som typ-model Imam Husain (ra), eller som många Syriska ‘ulama när dem ändrade sig till vid inbördeskrigets inledning, som t ex Sh. Muhammad al-Yacoubi.[2]

 

6.) Exempel på en som talade mot makten: Shahíd Emad Effat

Vad artikeln handlar om har att göra med den koranska principen från sura 4, vers 135:

{ TROENDE! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter…}

Vi ska alltså som troende, som Muslimer hålla oss till sanningen och rättvisan, även om det går mot oss själva, dvs. om vi själva har gjort något fel.

Och eftersom vi är människor gör vi fel – förhoppningsvis inte för ofta!

Då gäller det att var “självkritiskt” och stå upp för det som är sant och rätt, även om en av oss Muslimer gjorde ett fel och inte skydda honom/ henne. Islam är kort sagt inte en stam (eng: tribe) där alla håller ihop oavsett vad som görs, halal eller HARAM, men det är en gudomlig Väg, som ska leda oss till den gudomliga närvaron, där Allah är nöjd med oss.

Sedan beskriver H. Hellyer exemplet av Emad Effat, en rättslärd från Dar al-Ifta.[3]

Han skriver:

“Effat motsatte sig att Mubarakregimen åter installerade sig (med Sisi), han var djupt kritisk till dåtidens Militära Råd, och var samtidigt inte överens med det Muslimska brödraskapet. När han dödades, förtjänade han två titlar – Shaheed al-Azhar (martyr från Al-Azhar), och Shaykh al-Thawra (Den egyptiska revolutionens shaykh).” [1]

Sedan dödade förtryckarna Emad Effat för att han stod upp för sanningen mot förtryckarnas sveg.

Emad-Effat-begr
The funeral in Azhar mosque was a meeting place for all spectra of the Egyptian society; secularists and Islamists, men and women, young and old and Muslims and Christians. Unveiled women as well as some Christians carried the images of the late Sheikh who was a revolutionary symbol for all Egyptians. They vowed to keep supporting the cause of the revolution which Sheikh Effat died for. ikhwanweb.com

 

Emad-Effat_AGC3

Han sa bland annat:

“Vad är det här en ny avgud som ni har uppfunnit? Det (politiska) tvångets avgud! Om vi underkastar oss dessa nya ritualer, till denna nya avgud, då skulle vi tolerera alla som ljuger, begår synder och det onda under förevändningen om att lätta på trycket och på tvånget och kunna fly undan. Åh människor, dessa (politiska) tvång är bara i era huvuden och inte i verkligheten.”[1]

 

7.) Sammanfattning

Vad det handlar om enligt artikeln[1] är “att tala sanning till makten”, och det börjar i familjen, det börjar det med oss själva, med vår nafs.

Sedan att vägra att be om ursäkt för dem som har makten, för deras misstag och brott.

För de modiga behöver vi en “konsekvent kritik och en konsekvens i att tala sanning till makten, oavsett konsekvenserna, och ingen partianda.”[1]

Att stödja orättvisa, korrupta härskare avvisas enligt den islamiska traditionen.

Enligt en hadith från Profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

”Den mest utmärkta (mest värdefulla) jihad är att tala sanning i framför en orättfärdig härskare.”

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Abu Dawud, Malahim 17; Tirmidhi, Fiten 13; Nasai, Bey’at 37; Ibn Majah, Fiten 20

 

 

Må Allahs välsignelser och frid vare med vår Profet Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!

 

.-.


 1. Western Muslims and Egypt, Telling (all) hard truths, http://www.economist.com/blogs/erasmus/2014/12/western-muslims-and-egypt?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Ftelling_all_hard_truths  ↩
 2. Öppet brev till Al-Baghdadi, Svar till Daesh (inte “IS”), Del 01 – Om det som är förbjudet/Haram, bit.ly/olb_sv  ↩
 3. Dar al-Ifta i Kairo (eng: http://eng.dar-alifta.org/foreign/default.aspx, türk: http://www.dar-alifta.gov.eg/default.aspx?LangID=8&Home=1)  ↩