Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

20210613 12:43

Får man kritisera Islam och Muslimer?

Ja det får man. Kritik av Islam har alltid funnits, från början under Profet Muhammads levnadstid till den sista tiden.

Frågan ur man uttrycker denna ‘kritik’.
Frågan är också om det som man kritiserar är Islam, eller om det är en förvrängning av Islams ädla budskap, eller om det t o m inte har något med Islams lära att göra. (Spoiler: Terrorism har ingen religion!)

Kan det finnas rättmätiga själ att kritisera ‘Islam’ och Muslimer?

Ja, det finns det. Redan Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) varnade för extremister som utger sig som Muslimer, men som skadar Islams anseende. 

Vad är syftet med att ställa olika grupper i samhället mot varandra?

Vem tjänar på att olika grupper i samhället ställs mot varandra?

På 30talet judarna
På 60talet katolikerna
På 2020talet muslimerna

Vem tjänar på att muslimerna diskrimineras?

Söndra och härska

(eller söndra och erövra)

kort om Islamhat (“Islamofobi”) och politisk Islam

(Om att smutskasta Islam)

Den stora bilden är den som beskrivs i den här citaten:

Sekterism är ett verktyg som används av de mäktiga för att dela upp och erövra befolkningar, CJ Werleman

Från ett muslimsk perspektiv förklaras några begrepp 

som används mycket nu för tiden:

[orientaliskt perspektiv om Islam]

Islamhat – Islamofobi

Vi föredrar begreppet Islamhat eller hat av Islam, istället för Islamofobi som tyder på att det handlar om ett sjukdomstillstånd. [1] men det är en medveten politik av vissa krafter i samhället (som strävar efter ett auktoritärt styre). 

Därav följer förakt för Muslimer och deras sätt att leva.

Det islamiska levnadssättet i ett land som Sverige

Viktigt är dyrkan av den Ene Guden, Allah, att följa Hans budbärare Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom).

Därav följer bland annat:

Hålla sig till sanningen och det som är rätt, kyskhet, ärlighet, drog- och alkoholfri, fastan, almosa osv.

Islamism / Politisk Islam

Politik är en neutral term, och den betyder att man vill/ behöver ta hand om folkets intressen och angelägenheter. 

Islamism / politisk Islam är begrepp som inte finns i den Islamiska traditionen, men kommer från ett orientalistisk perspektiv om Islam. 

Värre är att begreppen associerar till bruket av våld, eller tom terrorism. Genom att inte tala om vad man menar med Islamism / politisk Islam antyder man att Islam är en våldsam, farlig religion.

Det positiva som människor i majoritetssamhället kan vänta sig av Islam?

Men i grunden handlar det att en Muslim vill det bästa för det muslimska samfundet, och som konsekvens positiva konsekvenser för hela samhället, i det mån som man accepterar Islams positiva förslag.