Jomshof (SD) motionerar om slöjförbud i skolan

Allt detta för att sätta mera press på en stor religionsgemenskap!

Motargument

Sverigedemokraternas Richard Jomshof är kanske den i partitoppen som oftast uttrycker sitt muslimhat. I en motion signerad Jomshof 29 september 2021 uttrycker han att han vill se ett slöjförbud i för- och grundskola. Förbudet ska gälla såväl lärare som elever. Ett slöjförbud i skolan bryter mot fyra nu rådande lagar, vilket i praktiken betyder att ett förbud enligt motionen är olagligt så som lagarna står skrivna idag.


I motionen läser vi bl a följande:

“Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck, med övriga partiers goda minne. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. Förfarandet strider dessutom mot Barnkonventionen, i…

View original post 1,390 more words

SD och synen på islam

Islamism? De av väst godkända diktatorer (Sisi – Eypten, MBS – Saud, UAE… ) har varken med Islam eller med islamism något att göra (förutom byggnader och tomma ord.)

Motargument

I en intervju i TV4 Nyhetsmorgon 14 september 2021 fastslår Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att partiet inte har någon särskild syn på religion i allmänhet, eller islam i synnerhet. Motargument granskar huruvida Åkessons påstående om SD:s syn på islam håller.


Reporter i TV4 Nyhetsmorgon 2021-09-14:

“Vad har egentligen SD för syn på religionen islam?”

Jimmie Åkesson:

”Vi har ingen syn på någon religion egentligen. Det tycker jag är viktigt att vi som politiskt parti egentligen, att vi är inte religiöst bundna på det sättet. Däremot så pratade ju Richard Jomshof i det här sammanhanget om islamismen.

Även om han inte använder det begreppet så är det ju uppenbart om man ser det i sin kontext. Han pratar om länder som styrs av sharia och muslimsk lagstiftning.

Han pratade om hur människor i de här länderna har drabbats av den typen av system och han vill inte se det i…

View original post 416 more words

Die Lage der Welt 2021-09-11

Die Lage der Welt 2021-09-11 (Kurzversion)

Die Lehre aus 20 Jahren nach den Anschlägen in New York ist unter anderem, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Medien ein differenziertes Bild des Geschehens in der Welt und in unseren Gesellschaften vermitteln. Dies gilt nicht nur für Länder wie China oder Arabien, sondern auch für die USA, Deutschland und Schweden.

Es gibt andere Ansichten über die Weltlage und den 11. September 2001 als die, welche mit ganzer Kraft der gewöhnlichen Medienkanäle, Medienleute und unserer Politiker verbreitet werden.

Man möge überlegen: Wie vernünftig ist es, dass ein alter Mann mit Bart aus einer Höhle in Afghanistan mit 19 Personen einen Terroranschlag gegen die mächtigste Militärmacht der Welt steuerte? Wie könnte er in der Lage sein, die ausgefeilteste militärische Überwachung und alle Spionagedienste, die sie haben, auszuschalten?

Der Unterschied zwischen 9/11 und anderen falschen Geschichten, die in der Geschichte verwendet wurden, um Kriege zu beginnen, besteht darin, dass es diesmal das Internet gab, das es ermöglichte, Beobachtungen und Analysen zu dokumentieren und zu verbreiten und Netzwerke zu bilden. (ZB meine Seite bit.ly/911urls)

Der 11. September 2001, der verwendet wurde, um einen “Krieg gegen den Terror” zu schaffen, ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen den Islam und die Muslime. Seit diesem Tag wurden im globalen Süden (wo wichtige Ressourcen vergraben sind) Millionen von Menschen getötet, und die Mehrheit der Getöteten sind Muslime und die Mehrheit von ihnen Zivilisten: unschuldige Männer, Frauen und Kinder!

Bekanntlich ist die Wahrheit das Erste, was in einem Krieg stirbt, und im Krieg gegen den Islam wird alles unternommen, um die Wahrheit über den Islam zu töten, die eine Weltanschauung ist, ein Art und Weise zu leben.

Bezüglich 9/11 soll hier nur ein Argument angeführt werden, das uns hoffentlich klar macht, dass die offizielle Version der Ereignisse nicht wahr sein kann. Es durchbricht die offizielle Verschwörung, die ein fiktives Märchen ist und der Vernunft, der Würde und dem Gerechtigkeitssinn aller Menschen widerspricht.

Es wird oft gefragt, wenn es also eine Verschwörung war, warum hat sich niemand als “Whistleblower” gemeldet, um zu sagen, wie es wirklich war?

Eine Antwort findet man vielleicht in der kurzen Videopräsentation von J Corbett:

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube

Läget i världen 2021-09-11

Läget i världen 2021-09-11 (korta versionen)

Lärdomen från 20 år efter attackerna i New York är bl a att vi inte kan utgå från att medierna förmedlar en nyancerad bild av det som sker i världen och i våra samhällen. Det gäller inte bara länder som Kina eller Arabien, men även USA och Sverige.

Det finns andra syn på världsläget och 11. sep 2001 än det som sprids med all kraft av den vanliga mediakanalerna, media folk och våra politiker.

Tänk: Hur rimligt är det, att en gubbe med skägg från en grotta i Afghanistan styrde ett terrorangrepp med 19 personer mot världens mäktigaste militärmakt? Att förmå slå ut den mest sofistikerade militära övervakningen och samtliga spiontjänster som de har?

Skillnaden mellan 9/11 och andra falska historier som användes i historien för att inleda krig är att den här gången fanns det internet som gjorde det möjligt att dokumentera och sprida iakttagelser, analyser och att skapa nätverk. (Exv min sida bit.ly/ sedan med: 911urls )

Den 11. sep 2001 som användes till att skapa ett “krig mot terrorn” är i verkligheten ett krig mot Islam och muslimerna. Sedan den dagen har det dödats miljoner av människor i den globala södern (the global south, där viktiga resurser finns), och majoriteten av dem som dödades är Muslimer och majoriten av dem är civila: oskyldiga män, kvinnor och barn!

Som bekant är sanningen det första som dör i ett krig och i kriget mot Islam försöker man med alla medel döda sanningen om Islam, som är en livssyn, en världsåskådning.

Angående 9/11 ska här bara bjudas på ett enda argument, som förhoppnigsvis låter oss förstå, att den officiella versionen av händelserna kan inte vara sann. Den slår hål i den officiella konspirationen, som är en påhittat saga och som strider mot alla människors förnuft, värdighet och känsla för rättvisa.

Ofta frågas det, om det nu var en konspiration, varför kom det inte fram någon för att berätta hur det verkligen var, som”whistleblower”?

Svaret finns i J Corbett’s korta videopresentation – kolla screendumpen.

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube

Hur kan man kritisera religion utan att bli kallad rasist?

Några goda argument om religionskritik.

Visst får man kritisera, – men med respekt.
Ännu bättre är att ställa vettiga frågor.

Motargument

Många gånger har man hört röster om att man inte kan kritisera religion i Sverige utan att bli anklagad för att vara rasist, men stämmer det eller beror det helt enkelt på hur man väljer att presentera sin så kallade kritik. Det talas ofta om att den som vill debattera religion blir censurerade om de blir emotsagda. Det är då viktigt att hålla två saker i huvudet, a) censur kan enbart utföras av staten mot en person, och b) att bli emotsagd är själva själen i att debattera.


Kritik är en viktig del av ett demokratiskt samhälle och debatterna går ofta varma, men tyvärr finns det alltför många som inte vet skillnad mellan saklig kritik och exempelvis hets mot folkgrupp (HMF).

För att kunna debattera och kritisera religion är det därför viktigt att du som debattör undviker argumentationsfel och att man tänker på att det är religion du debatterar samt…

View original post 643 more words