One Day in Palestine – Apartheid Israel

Day in day out – harassing people !

Zionists cannot let people celebrate their holidays!

”Israeli law-enforcement authorities and security forces have made the entire Palestinian population pay the price for protecting Israeli settlement in the city.”

Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of Palestinians from the Center of Hebron

This for the world to increase its appreciation of the moral superiority of the Zionist settler regime!

It’s a part of the Israelis plan, to clear Palestinians existence, but that’s is in their dreams. Palestinians exist and will fight for the last breath until Palestine is free.

Zionist supremacists definitely don’t like other descriptions of the dismal situation.

Pro-Israel groups are attacking Netflix for including Palestinian films.
They don’t want us to exist. Anywhere.

Not good!

Zionist settlers like throwing stone, did they find this in the Bible or Talmud?

Does there ever come a point in time where we stop using the settlers euphemism? Terrorists maybe? Just curious! #Israel

Because settlers like stone-throwing and other nice ways of greeting the original population.

Israeli occupiers storm Farsh al-Hawa with bulldozers, demolish a 2-story home, its walls & a water well, owned by a Palestinian lawyer.

A lawyer’s house, why should a lawyer even have a house? The Apartheid state don’t like original people to live in houses, it would probably be anti-semitic to do so!

Israeli apartheid knows no bounds, even resorting to #MedicalApartheid denying Palestinians vaccines.
But effective solidarity with Palestinians also knows no bounds.
250 social, cultural, sports & commercial spaces in Italy become Apartheid Free Zones!
@BDSmovement

Jomshof (SD) motionerar om slöjförbud i skolan

Allt detta för att sätta mera press på en stor religionsgemenskap!

Motargument

Sverigedemokraternas Richard Jomshof är kanske den i partitoppen som oftast uttrycker sitt muslimhat. I en motion signerad Jomshof 29 september 2021 uttrycker han att han vill se ett slöjförbud i för- och grundskola. Förbudet ska gälla såväl lärare som elever. Ett slöjförbud i skolan bryter mot fyra nu rådande lagar, vilket i praktiken betyder att ett förbud enligt motionen är olagligt så som lagarna står skrivna idag.


I motionen läser vi bl a följande:

“Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck, med övriga partiers goda minne. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. Förfarandet strider dessutom mot Barnkonventionen, i…

View original post 1,390 more words

SD och synen på islam

Islamism? De av väst godkända diktatorer (Sisi – Eypten, MBS – Saud, UAE… ) har varken med Islam eller med islamism något att göra (förutom byggnader och tomma ord.)

Motargument

I en intervju i TV4 Nyhetsmorgon 14 september 2021 fastslår Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att partiet inte har någon särskild syn på religion i allmänhet, eller islam i synnerhet. Motargument granskar huruvida Åkessons påstående om SD:s syn på islam håller.


Reporter i TV4 Nyhetsmorgon 2021-09-14:

“Vad har egentligen SD för syn på religionen islam?”

Jimmie Åkesson:

”Vi har ingen syn på någon religion egentligen. Det tycker jag är viktigt att vi som politiskt parti egentligen, att vi är inte religiöst bundna på det sättet. Däremot så pratade ju Richard Jomshof i det här sammanhanget om islamismen.

Även om han inte använder det begreppet så är det ju uppenbart om man ser det i sin kontext. Han pratar om länder som styrs av sharia och muslimsk lagstiftning.

Han pratade om hur människor i de här länderna har drabbats av den typen av system och han vill inte se det i…

View original post 416 more words

Die Lage der Welt 2021-09-11

Die Lage der Welt 2021-09-11 (Kurzversion)

Die Lehre aus 20 Jahren nach den Anschlägen in New York ist unter anderem, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Medien ein differenziertes Bild des Geschehens in der Welt und in unseren Gesellschaften vermitteln. Dies gilt nicht nur für Länder wie China oder Arabien, sondern auch für die USA, Deutschland und Schweden.

Es gibt andere Ansichten über die Weltlage und den 11. September 2001 als die, welche mit ganzer Kraft der gewöhnlichen Medienkanäle, Medienleute und unserer Politiker verbreitet werden.

Man möge überlegen: Wie vernünftig ist es, dass ein alter Mann mit Bart aus einer Höhle in Afghanistan mit 19 Personen einen Terroranschlag gegen die mächtigste Militärmacht der Welt steuerte? Wie könnte er in der Lage sein, die ausgefeilteste militärische Überwachung und alle Spionagedienste, die sie haben, auszuschalten?

Der Unterschied zwischen 9/11 und anderen falschen Geschichten, die in der Geschichte verwendet wurden, um Kriege zu beginnen, besteht darin, dass es diesmal das Internet gab, das es ermöglichte, Beobachtungen und Analysen zu dokumentieren und zu verbreiten und Netzwerke zu bilden. (ZB meine Seite bit.ly/911urls)

Der 11. September 2001, der verwendet wurde, um einen “Krieg gegen den Terror” zu schaffen, ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen den Islam und die Muslime. Seit diesem Tag wurden im globalen Süden (wo wichtige Ressourcen vergraben sind) Millionen von Menschen getötet, und die Mehrheit der Getöteten sind Muslime und die Mehrheit von ihnen Zivilisten: unschuldige Männer, Frauen und Kinder!

Bekanntlich ist die Wahrheit das Erste, was in einem Krieg stirbt, und im Krieg gegen den Islam wird alles unternommen, um die Wahrheit über den Islam zu töten, die eine Weltanschauung ist, ein Art und Weise zu leben.

Bezüglich 9/11 soll hier nur ein Argument angeführt werden, das uns hoffentlich klar macht, dass die offizielle Version der Ereignisse nicht wahr sein kann. Es durchbricht die offizielle Verschwörung, die ein fiktives Märchen ist und der Vernunft, der Würde und dem Gerechtigkeitssinn aller Menschen widerspricht.

Es wird oft gefragt, wenn es also eine Verschwörung war, warum hat sich niemand als “Whistleblower” gemeldet, um zu sagen, wie es wirklich war?

Eine Antwort findet man vielleicht in der kurzen Videopräsentation von J Corbett:

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube

Läget i världen 2021-09-11

Läget i världen 2021-09-11 (korta versionen)

Lärdomen från 20 år efter attackerna i New York är bl a att vi inte kan utgå från att medierna förmedlar en nyancerad bild av det som sker i världen och i våra samhällen. Det gäller inte bara länder som Kina eller Arabien, men även USA och Sverige.

Det finns andra syn på världsläget och 11. sep 2001 än det som sprids med all kraft av den vanliga mediakanalerna, media folk och våra politiker.

Tänk: Hur rimligt är det, att en gubbe med skägg från en grotta i Afghanistan styrde ett terrorangrepp med 19 personer mot världens mäktigaste militärmakt? Att förmå slå ut den mest sofistikerade militära övervakningen och samtliga spiontjänster som de har?

Skillnaden mellan 9/11 och andra falska historier som användes i historien för att inleda krig är att den här gången fanns det internet som gjorde det möjligt att dokumentera och sprida iakttagelser, analyser och att skapa nätverk. (Exv min sida bit.ly/ sedan med: 911urls )

Den 11. sep 2001 som användes till att skapa ett “krig mot terrorn” är i verkligheten ett krig mot Islam och muslimerna. Sedan den dagen har det dödats miljoner av människor i den globala södern (the global south, där viktiga resurser finns), och majoriteten av dem som dödades är Muslimer och majoriten av dem är civila: oskyldiga män, kvinnor och barn!

Som bekant är sanningen det första som dör i ett krig och i kriget mot Islam försöker man med alla medel döda sanningen om Islam, som är en livssyn, en världsåskådning.

Angående 9/11 ska här bara bjudas på ett enda argument, som förhoppnigsvis låter oss förstå, att den officiella versionen av händelserna kan inte vara sann. Den slår hål i den officiella konspirationen, som är en påhittat saga och som strider mot alla människors förnuft, värdighet och känsla för rättvisa.

Ofta frågas det, om det nu var en konspiration, varför kom det inte fram någon för att berätta hur det verkligen var, som”whistleblower”?

Svaret finns i J Corbett’s korta videopresentation – kolla screendumpen.

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube

Hur kan man kritisera religion utan att bli kallad rasist?

Några goda argument om religionskritik.

Visst får man kritisera, – men med respekt.
Ännu bättre är att ställa vettiga frågor.

Motargument

Många gånger har man hört röster om att man inte kan kritisera religion i Sverige utan att bli anklagad för att vara rasist, men stämmer det eller beror det helt enkelt på hur man väljer att presentera sin så kallade kritik. Det talas ofta om att den som vill debattera religion blir censurerade om de blir emotsagda. Det är då viktigt att hålla två saker i huvudet, a) censur kan enbart utföras av staten mot en person, och b) att bli emotsagd är själva själen i att debattera.


Kritik är en viktig del av ett demokratiskt samhälle och debatterna går ofta varma, men tyvärr finns det alltför många som inte vet skillnad mellan saklig kritik och exempelvis hets mot folkgrupp (HMF).

För att kunna debattera och kritisera religion är det därför viktigt att du som debattör undviker argumentationsfel och att man tänker på att det är religion du debatterar samt…

View original post 643 more words

Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

20210613 12:43

Får man kritisera Islam och Muslimer?

Ja det får man. Kritik av Islam har alltid funnits, från början under Profet Muhammads levnadstid till den sista tiden.

Frågan ur man uttrycker denna ‘kritik’.
Frågan är också om det som man kritiserar är Islam, eller om det är en förvrängning av Islams ädla budskap, eller om det t o m inte har något med Islams lära att göra. (Spoiler: Terrorism har ingen religion!)

Kan det finnas rättmätiga själ att kritisera ‘Islam’ och Muslimer?

Ja, det finns det. Redan Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) varnade för extremister som utger sig som Muslimer, men som skadar Islams anseende. 

Vad är syftet med att ställa olika grupper i samhället mot varandra?

Vem tjänar på att olika grupper i samhället ställs mot varandra?

På 30talet judarna
På 60talet katolikerna
På 2020talet muslimerna

Vem tjänar på att muslimerna diskrimineras?

Söndra och härska

(eller söndra och erövra)

kort om Islamhat (“Islamofobi”) och politisk Islam

(Om att smutskasta Islam)

Den stora bilden är den som beskrivs i den här citaten:

Sekterism är ett verktyg som används av de mäktiga för att dela upp och erövra befolkningar, CJ Werleman

Från ett muslimsk perspektiv förklaras några begrepp 

som används mycket nu för tiden:

[orientaliskt perspektiv om Islam]

Islamhat – Islamofobi

Vi föredrar begreppet Islamhat eller hat av Islam, istället för Islamofobi som tyder på att det handlar om ett sjukdomstillstånd. [1] men det är en medveten politik av vissa krafter i samhället (som strävar efter ett auktoritärt styre). 

Därav följer förakt för Muslimer och deras sätt att leva.

Det islamiska levnadssättet i ett land som Sverige

Viktigt är dyrkan av den Ene Guden, Allah, att följa Hans budbärare Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom).

Därav följer bland annat:

Hålla sig till sanningen och det som är rätt, kyskhet, ärlighet, drog- och alkoholfri, fastan, almosa osv.

Islamism / Politisk Islam

Politik är en neutral term, och den betyder att man vill/ behöver ta hand om folkets intressen och angelägenheter. 

Islamism / politisk Islam är begrepp som inte finns i den Islamiska traditionen, men kommer från ett orientalistisk perspektiv om Islam. 

Värre är att begreppen associerar till bruket av våld, eller tom terrorism. Genom att inte tala om vad man menar med Islamism / politisk Islam antyder man att Islam är en våldsam, farlig religion.

Det positiva som människor i majoritetssamhället kan vänta sig av Islam?

Men i grunden handlar det att en Muslim vill det bästa för det muslimska samfundet, och som konsekvens positiva konsekvenser för hela samhället, i det mån som man accepterar Islams positiva förslag.

Om nyliberalism och marknadshyror

Victor Pressfeldt, @vpressfeldt, Doktorand i historia, forskar om nyliberalism

2021-04-17, 2 min read

Nyliberalerna Milton Friedman och George Stigler skrev 1946 den första artikeln (som fick betydande genomslag) om hyresreglering. Om fastighetsägare inte får sätta vilket pris de vill kommer det inte finnas incitament att bygga nytt. Marknadshyror skapar jämvikt mellan tillgång och efterfrågan. Idén har blivit extremt inflytelserik både inom nationalekonomi och bland politiker (men impopulär bland de som drabbas). Idén ligger bakom liberalernas krav i Januariöverenskommelsen. Fri prisbildning löser allt, som magi.

Problemet är att det bygger på en fantasi som ser okej ut i abstrakta modeller. I verkligheten leder det till att arbetarklassen inte har råd att bo i innerstäder. I de nyliberala modellerna är detta inget problem då det skapar incitament att inte vara en ekonomisk loser.

Ungefär som tanken att sänkt sjukersättning ger dig incitament att bli frisk (eller inte leva så dumt och ohälsosamt att du blir sjuk). Eller att fri tandvård är dåligt då det skapar incitament att äta godis hela tiden och inte borsta tänderna.

Som av en händelse var Milton Friedman också upphovsmannen till det svenska friskolesystemet. Idén är densamma: tillåt privata ägare att ta ut vilka vinster de vill och och det bästa av skolsystem kommer spontant uppstå. Marknaden kan skapa jämvikt överallt. Sådan är idén.

Men överallt där idén testas ser vi resultaten. Själva idéerna bygger på att ökad ojämlikhet i sig är bra – att det för samhället framåt. Resultaten är försämrad skola, bra sjukvård endast till de med mycket pengar, innerstäder endast för rika, universitet med enorma avgifter…

När marknadsåtgärder utvärderas av ekonomer ses inte ökad ojämlikhet, gentrifiering, eller skyhöga priser i vården som något dåligt. Ökade priser (så länge inflationen är låg) kan vara ett resultat av att mer värde genereras eller att prissignaler bara visar tidigare problem.

Modellerna, så som nyliberaler byggt upp den, blir svåra eller rentav omöjliga att motbevisa då de bygger på axiomen att marknaden (om fri konkurrens och prisbildning råder) alltid kommer skapa jämviktsförhållanden.

Politikens roll blir då främst att garantera fri prisbildning och konkurrens och kanske även balansering mot andra sektorer. Man vill exempelvis inte att de marknaden slår ut ska dö. Här behöver marknaden enligt nyliberalerna hjälp. Friedman föreslog medborgarlön som svar.

Det intressanta är att politiken de senaste 30 åren gett oss nyliberalismens mest destruktiva sidor. Men exempelvis medborgarlön (eller negativ inkomstskatt) som var menat att fungera som krockkudde, det har man inte implementerat.

https://threadreaderapp.com/thread/1383446804696428570.html


+

Tweet from @t0_bi_as: Vill bara upprepa det jag fick lära mig om marknadshyror igår:

✔️Nyproduktion kommer räknas som “nyproduktion” för all överskådlig framtid. 

✔️Borgarna jobbar för att lägenheter ur det gamla beståndet ska övergå till att räknas som “nyproduktion” när hyresgäst flyttar ut

Palestinian Houses Demolished by Israel

The ongoing project by the Zionist occupier state of Israel.

Disclaimer:

Jews ≠ Zionists, there are many Jews who don’t accept Zionism as representing the Jews, or the state of Israel as a solution for anti-semitism.

As it is the policies of the occupier state of Israel is harming the long-term interests of Jews, and of Palestinians, and of the idea of international law and justice.

Not to forget an aspect of how the occupier is treating the occupied, demolishing Palestinian houses day-in and day-out. But injustice never pays off in the long run!

pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
.-.