Landrov – “landgrab” i Afrika

Fler fakta dyker upp som visar att världens fattiga berövas det sista dem har: odlingsbar mark. Under rubriken: “Afrikas bönder plundras för att mätta Kina” noterar Aftonbladet(AF1) att “mellan 2008 och 2009 köpte Saudiarabien, Sydkorea och Kina upp en halv miljon hektar mark i Sudan, Etiopien och Zimbabwe som motsvarar “mer än all mark i hela USA som används för att odla majs och vete.” Och 2009 köptes eller hyrdes “nästan 60 million hektar land i Afrika, som motsvarar Frankrikes storlek.” (OI2)

Men det blev en hel del protester, så t ex på Filippinerna där fick regeringen upphäva avtalet. Oftast blir det avtal med eliterna, men det kan ochså bli med inte nog räknande hövdingar som får en flaska whisky som betalning.
Förutom statliga institutioner finns det hedgefonder och Europeiska finansiella spekulanter som investerar med hundratals miljoner dollar i bördig mark i Afrika, ofta för biobränsle istället för vanlig matproduktion. Oakland Institute har gjort omfattande studier i ämnet och kom fram till att det finns “litet eller inget alls ansvar och transparens” i dessa landköp, som ändå leder till “en större makt över maten för världens fattiga.”

Följande länder är drabbade: Ethiopia, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Sudan, Tanzania and Zambia.

Vad som händer i Afrika är att småjordbrukare förflyttas – inte sällan under tvång, och för det mesta utan skälig ersättning – och att den nya monokulturen leder till ett omfattande miljöförstörelse, vattenbrist och slutligen politisk instabilitet med matuppror i dem drabbade länderna och andra oväntade konsekvenser.

AF1 aftonbladet 2011-06-03 sid. 2
OI2 http://media.oaklandinstitute.org/western-investors-buying-african-farming-properties-“land-grab”-report-1

– BP iP32